Project Description

طراحی مهندسی، ساخت و آزمایش سامانه ‌اندازه‌گیری نیروی دینامیکی حاصل از شوک و ضربه

هدف این پروژه، طراحی و ساخت سامانه‌ای برای اندازه‌گیری آنلاین ضربه ناشی از یک شوک است. از آنجاکه شوک در بسیاری از تجهیزات صنعتی رخ میدهد و نیروی حاصل از این شوک‌ها در طراحی آن تجهیز بسیار حائز اهمیت است، تعیین مقدار ضربه ناشی از شوک بسیار مهم بوده و می‌تواند طراحی را اصلاح کند. در این پروژه، سامانه‌ای برای اندازه‌گیری پارامترهای مورد نظر، نیرو و شتاب در زمان‌های واقعی ضربه با فرکانس بالا (در مقیاس میلی ثانیه) طراحی و ساخته شد و آزمون‌ها طبق طراحی صورت گرفته انجام شد و نتایج بدست آمده مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

سامانه ‌اندازه‌گیری نیروی دینامیکی حاصل از شوک و ضربه