توانمندی‌ها و خدمات قابل ارائه

 • طراحی مهندسی، صنعتی و سیستمی سامانه‌های الکترومکانیکی
 • طراحی سامانه‌های اتوماسیون صنعتی
 • طراحی و ساخت سامانه‌های آزمایش و اندازه‌گیری
 • طراحی، تحلیل، ساخت و آزمایش مدارهای کنترلر
 • شبیه‌سازی‌های عددی و تحلیل مسائل مهندسی
 • بهینه‌سازی سامانه‌های مهندسی-صنعتی
 • طراحی و انجام آزمایش مودال سامانه‌های مهندسی
 • انجام آزمایش‌های ارتعاش، شوک، شتاب، دما و خلاء بر روی سامانه‌های تجمیعی
 • ساخت نمونه اولیه (پروتوتایپ)
 • مهندسی معکوس سامانه‌های مهندسی
 • مانیتورینگ و ارزیابی عملکرد سامانه‌های مهندسی
 • تحلیل قابليت اطمينان در سامانه‌های مهندسی
 • ارائه مشاوره طراحی، تحلیل، شبیه‌سازی و ساخت سامانه‌های مهندسی
 • ایده‌پردازی و خلق محصولات نو
 • تولید محصولات